Skip to content

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi järjestää itse etukäteen asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen

Valtuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan. Valtakirjalla henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutettu voi kieltäytyä tehtävästä, joten on tärkeää etukäteen varmistaa hänen suostumuksensa tehtävään.

Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun yleisesti huolehtimaan omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan. Jos valtuutetulle annetaan oikeus luovuttaa valtuuttajan omaisuutta, on luovutuksen ehdot syytä määritellä tarkemmin.

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen

Valtuutus tulee voimaan vasta kun Digi- ja väestötietovirasto (ent. maistraatti) on vahvistanut sen. Vahvistamista voi pyytää, kun valtuuttaja on syystä tai toisesta tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Useimmiten vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta.

Valtuutetun tulee tehtäväänsä ryhtyessään antaa Digi- ja väestötietovirastolle luettelo niistä valtuuttajan varoista ja veloista, joita valtuutus oikeuttaa hänet hoitamaan.

Valtuutetun palkkio ja valvonta

Edunvalvontavaltuutuksessa voidaan määrätä, miten valtuutetun palkkio määräytyy ja miten hänen toimintaansa valvotaan. Määräyksen puuttuessa Digi- ja väestötietovirasto voi määrätä palkkion tai pyytää valtuutetulta selvitystä valtuuttajan asioiden hoitamisesta. Digi- ja väestötietovirasto perii hinnastonsa mukaiset korvaukset kaikista toimenpiteistään.

Annamme mielellämme lisätietoa aiheesta. Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sovi tapaamisesta. Asianajotoimisto ACTAS Oy:n lakimiehet palvelevat Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Lempäälän Ideaparkissa.