Skip to content

Lakimies edunvalvojana

Vajaavaltaiselle määrätty edunvalvoja on esteellinen hoitamaan asiaa, jossa vastapuolena on edunvalvoja itse, edunvalvojan puoliso tai lapsi taikka joku, jota edunvalvoja edustaa. Edunvalvoja on esteellinen myös silloin, kun edunvalvojan ja hänen päämiehensä edut saattavat muusta syystä joutua asiassa ristiriitaan keskenään. Oikeustoimi, jonka tekemiseen edunvalvojalla ei ole ollut kelpoisuutta, ei sido päämiestä.

Edunvalvojan sijainen

Edunvalvojan sijainen tarvitaan useimmiten edunvalvojan ja päämiehen välisissä rikosasioissa, kaupoissa, osituksissa ja perinnönjaossa, joissa päämies ja edunvalvoja ovat molemmat kuolinpesän osakkaita. Nämä tehtävät vaativat usein vahvaa lainopillista osaamista sekä mahdollisesti avustamista oikeudenkäynnissä tai muissa viranomaisissa. Useimmiten yksityisellä tai yleisellä edunvalvojalla ei ole tällaiseen pätevyyttä, vaan he joutuvat tekemään asianajajan kanssa erikseen toimeksiantosopimuksen oikeudenkäyntiä tai muuta oikeustointa varten.

Monikaan ei tule varmaan ajatelleeksi, että sopivin henkilö edunvalvojan sijaisen tehtävään olisikin lakimies. Haettaessa suoraan asianajajaa tällaiseen edunvalvojan tehtävään, säästyy todennäköisesti aikaa ja rahaa, kun tämä pystyy hoitamaan tehtävän kaikilta osin itse. Yhteydenpito on myös helpompaa ilman välikäsiä ja tehtävä voi edetä nopeammin ratkaisuun.

Luvanvaraiset toimet

Kaikissa tapauksissa edunvalvojan tai edunvalvojan sijaisen taikka Digi- ja väestötietoviraston (ent. maistraatin) luvan hakeminen oikeustoimeen ei ole edes tarpeen, jos osapuolten kesken pystytään sopimaan asioista. Perinnönjakoa varten määrätty pesänjakaja voi toimittaa perinnönjaon ilman, että lopputulosta tarvitsisi hyväksyttää Digi- ja väestötietovirastossa. Vanhus, joka ei ehkä täysin ymmärrä taloudellisia asioitaan, voi olla kykenevä tekemään oikeustoimen, mikäli kaikki tulevat perilliset ja siten potentiaaliset oikeustoimen riitauttajat ovat mukana häntä siinä neuvomassa.

Suostumus tehtävään

Edunvalvojan tehtävää varten tarvitaan ehdotetulta henkilöltä suostumus. Lakimiehillämme on laaja osaaminen eri oikeudenaloilta ja kaikki asianajajamme ja lakimiehemme ovat käytössänne, lisätietoja voi tiedustella lakimiehiltämme.