Skip to content

Puhelinmarkkinointi yrityksille – Miten varautua puhelinmarkkinoinnin sudenkuoppiin?

Artikkeli perustuu asianajaja Risto Tuorin keväällä 2013 yrittäjille pitämään esitykseen ja sen materiaaleihin.

Sähköiset markkinointivälineet
 • PuhelinEdellyttää vastaanottajalta linjan avausta.
  • Puhelinsalaisuus on perusoikeus.
  • Toistuva ja häiritsevä soittelu on kotirauharikos.
 • Sähköposti Edellyttää vastaanottajalta viestin avaamista.
  • Kirjesalaisuuden suoja.
  • Virushyökkäysten vaara.
 • Internet-sivustot – Edellyttävät sivuston avaamista.
  • Julkista tietoa, ellei erityisesti salattu.
  • Verkkohyökkäysten vaara.
Puhelinmarkkinointi yrityksille
 • Puhelimitse tapahtuva tavaroiden ja palveluiden tarjonta on sinänsä laillista ja joskus tarpeellistakin.
 • Puhelinkeskustelun perusteella voi syntyä pätevä sopimus. On kuitenkin syytä muistaa, että näyttövelvollisuus on sopimukseen vetoavalla. Näytöksi kelpaavat esimerkiksi todistaja, nauhoitus tai tilausvahvistus.
 • Yrityksillä ei ole samaa peruutusoikeutta kuin kuluttajilla.
 • Rahanpesuyrityksistä on tehtävä ilmoitus poliisille: rahanpesu.krp@poliisi.fi
Yleisen tason keinot
 • ”Yrittäjänsuojalaki” pienyrittäjille.
 • Markkinoinnin yleinen sääntely.
 • Viestintärauhan rikkominen tullut rangaistavaksi (HE 19/2013): Koskee vain soittoja ja viestejä häirintätarkoituksessa.
 • Poliisi.
 • ”Puskaradio” – kerro kavereille!
Yrittäjäjärjestön tuki
 • www.yrittäjät.fi 3.4.2013: Aiheettomia tai vanhentuneita saatavia ei tarvitse maksaa.
 • Suomen Yrittäjien valtakunnallinen neuvontapalvelu 09 229 221.
 • Oikeustoimiin on syytä ryhtyä laajoissa huijausyrityksissä.
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo perintätoimistoja, ilmoitukset: kirjaamo.etela@avi.fi
Yrittäjän omat keinot
 • Älä koskaan tilaa mitään puhelimitse!
 • Jos kuitenkin tilaat, niin:
   • selvitä tarkasti hinta ja muut sopimusehdot,
   • pyydä kirjallinen tarjous tai tilausvahvistus,
   • merkitse muistiin soittajan nimi ja sovitut asiat,
   • säilytä tarjous ja tilausvahvistus,
   • reklamoi heti, jos tilausvahvistus ei vastaa sovittua.
 • Tarkista kaikki tulevat laskut.
 • Reklamoi välittömästi aiheettomista laskuista ja maksumuistutuksista.
 • Älä palauta laskuja vaan säilytä ne näyttönä.
 • Perintätoimiston periessä aiheetonta tai epäselvää saatavaa ilmoita sen olevan riitainen.
 • Aiheettomaankin perintään on syytä vastata.
Rikosilmoitus?
 • Petos: Tahallinen erehdyttäminen taloudellisen edun saamiseksi. KKO 2003:88: ”ostaja ei saanut sellaista (atk-)ohjelmaa, minkä hän oli luullut markkinoinnin perusteella ostavansa.”
 • Markkinointirikos: ”antaa … merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja”
 • Kilpailumenettelyrikos: ”elinkeinotoiminnassa käyttää … totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua ja siten aiheuttaa toiselle elinkeinonharjoittajalle vahinkoa”
Milloin tarvitaan asianajajaa?
 • Jos aiheettoman saatavan perintä jatkuu reklamoinnista huolimatta.
 • Jos on aihetta epäillä huijausyritystä.
 • Jos perintä on vireillä tuomioistuimessa (haaste).
Mitä oikeusapu maksaa?
 • Yrittäjäjärjestön puhelinneuvonta on ilmaista.
 • Asianajajan neuvottelu ja kirje vastapuolelle 200 – 500 €.
 • Asianajo käräjäoikeudessa, pääkäsittely, alk. n. 1500 €.
 • Hävinnyt osapuoli yleensä maksaa voittajan kulut.
 • Oikeusturvavakuutukset?
  • Omavastuu yritykselle yleensä 15 %, väh. 500 €.
  • Etuja voidaan rajoittaa jutun intressin perusteella.
  • Ei yleensä kata vastapuolen kuluja.
Sudenkuoppia
 • Ei lueta tarjousta tai tilausvahvistusta.
 • Luetaan vasta, kun saatu maksuhuomautus tai kerran maksettu ja tulee seuraava lasku.
 • Irtisanotaan sopimus, jota ei ole koskaan pätevästi tehty.
 • Lähdetään soitellen sotaan, joka hävitään.

Annamme mielellämme lisätietoa aiheesta. Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sovi tapaamisesta. Asianajotoimisto ACTAS Oy:n lakimiehet palvelevat Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Lempäälän Ideaparkissa.