Skip to content

Yhdistyksen jäsenen esteellisyys ja riippumattomuus

Yhdistystoiminnassa on usein niin kova toiminnan tahti, että eräät toimintarajoitukset jäävät huomaamatta. Yhdistyksen hallituksen jäsenten esteellisyys on yksi yleisimpiä kokouksissa turhan kevyesti ohitettuja asioita. Toiminnantarkastajien riippumattomuus hallituksen jäsenistä on toinen tarkasti huomioon otettava asia. Näitä koskevat yhdistyslain säännökset ilmenevät oheisesta liitetiedostosta: Yhdistyslain mukaisesta esteellisyydestä ja riippumattomuudesta

Esteellisyys äänestämisessä

Yhdistyksen hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä

  • tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, eikä
  • tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

Kukaan ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa eikä hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen hallituksen kokouksessakaan.