Skip to content

Autoverotus johtaa yhä korvausvaateisiin

Valmistelemme parhaillaan vahingonkorvausoikeudenkäyntiä Tullia vastaan asiassa, jossa autoveroa on peritty virheellisin perustein.

Asiakkaamme vuosina 2009 – 2010 EU-alueelta Suomeen tuomista autoista kannettiin autoveroa vuonna 2008 voimaan tulleen päästöperusteisen veroprosentin mukaan, vaikka vastaavista, uutena Suomeen tuoduista autoista perittiin autoveroa alemman veroprosentin mukaisesti.

KHO:n joulukuussa 2014 antaman ratkaisun (KHO 2014:182) perusteella Tullin olisi tullut tehdä vertailulaskelma sen varmistamiseksi, ettei käytettynä tuotavasta autosta peritä veroa enempää kuin vastaavassa Suomessa jo rekisteröidyssä autossa on veroa jäljellä.

Kun vuosien 2009 ja 2010 veropäätösten osalta valitusaika on ehtinyt kulua umpeen, asiakkaamme vaatii toimistomme avustamana vahingonkorvauksia Suomen valtiolta näiden vuosien veropäätösten osalta.