Skip to content

Reward Catalogue

Yleiset veloitusperusteet

Palkkiomme perustuvat pääsääntöisesti aikaveloitukseen. Erikseen on mahdollista sopia myös tulokseen perustuvasta palkkiosta. Palkkion lisäksi veloitamme suoranaiset kulut ja arvonlisäveron.

Palkkiota voidaan korottaa tai alentaa Suomen Asianajajaliiton hyväksymien yleisten palkkioperusteiden mukaisesti (www.asianajajat.fi). Autoliiton, MTK-Satakunnan ja Pirkanmaan Yrittäjät ry:n jäsenille annamme sovitut jäsenedut.

Oikeusapuasioissa noudatamme oikeusministeriön vahvistamia veloitusperusteita.

Aikaveloitukset

Lakimiesten perusveloitus€/h (ALV 0 %)
– asianajaja Risto Tuori297,60 (240,00)
– asianajaja Mika Allén297,60 (240,00)
– asianajaja Antti Malinen297,60 (240,00)
Asianajo tuomioistuimen istunnossa310,00 (250,00)


Esimerkkejä toimenpideveloituksista

Alla on esimerkkejä keskimääräisistä yleisimpien toimenpiteiden palkkioveloituksista, joiden lisäksi veloitetaan viranomaisten perimät maksut ja muut suoranaiset kulut. Esimerkkihinnat eivät ole kuluttajansuojalain 8 luvun 24 §:n tarkoittamia sitovia hinta-arvioita.

Avioehtosopimusalkaen 300,00 €
Testamentti ja edunvalvontavaltakirjaalkaen 350,00 €
Perunkirjoitusalkaen 600,00 €
Ositus- tai perinnönjakosopimusalkaen 700,00 €
Kiinteistön luovutuskirjaalkaen 500,00 €
Neuvonanto yksinkertaisessa asiassa124,00 €
Kopiointimv/0,50 €/sivu
 väri/0,62 €/sivu
KM-korvaus0,43 €/km

Arvonlisävero

Yllä esitettyihin hintoihin sisältyy arvonlisävero 24 % (suluissa veroton hinta), joka peritään myös suoranaisista kuluista viranomaisten toimitusmaksuja lukuun ottamatta. Arvonlisäverovelvollisen asiakkaan omavastuuseen sisällytetään oikeusturva-asioissa arvonlisävero koko laskun osalta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.