Skip to content

Asianajajan toiminta

Asianajaja on riittävät tiedot ja käytännön kokemuksen omaava rehelliseksi tunnettu lakimies, joka on Suomen Asianajajaliiton jäsenenä liiton ja oikeuskanslerin valvonnan alainen. Asianajajan on noudatettava hyvää asianajajatapaa ja rikoslaissa säädettyä oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan vaitiolovelvollisuutta.

Hyvä asianajajatapa merkitsee mm., että asianajajan on rehellisesti ja tunnollisesti täytettävä hänelle uskotut tehtävät. Asianajaja ei saa antaa tuomioistuimelle tietensä paikkansapitämättömiä ilmoituksia eikä kiistää, minkä tietää todeksi.

Asianajajan työn onnistuminen edellyttää, että asiakas (päämies) antaa oikeat ja riittävät tiedot ajettavasta asiasta. Ilmoitamme asian eri vaiheista päämiehelle sähköpostitse, ellei muuta ole sovittu.

Asianajajien valvonta

Mahdollisen tyytymättömyytensä asianajajan toimintaa tai laskutusta kohtaan asiakas voi saattaa Suomen Asianajajaliiton käsiteltäväksi. Lisätietoja asianajajista saa Suomen Asianajajaliitosta: os. Simonkatu 12 B, 00101 Helsinki, puhelin (09) 686 6120

www.asianajajat.fi