Skip to content

Yksityisille

Palvelemme yksityishenkilöitä kaikissa elämänkaareen mahtuvissa oikeudellisissa asioissa. Avustamme asiakkaitamme riita- ja rikosasioissa, laadimme kattavat asiakirjat ja dokumentit sekä huolehdimme esimerkiksi kuolinpesien hoidosta, selvityksestä ja jaosta. Kaikki toimenpiteemme hoidamme pitkän kokemuksen ja asiantuntemuksen luomalla ammattitaidolla.

Asianajajaan tai lakimieheen kannattaa ottaa yhteyttä tilanteessa, jossa piilee oikeudellisen ongelman vaara. Konsultoimalla juridiikan ammattilaista voi välttää mahdollisesti tulevaisuudessa toteutuvat riitatilanteet sekä säästää siten kustannuksissa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yhteydenottoa reklamaatiotilanteissa (katso esimerkiksi artikkelimme ostajan oikeuksista kuluttajakaupassa täältä) tai keskustelua sopimuksen sisällöstä ja muotoiluista. Toisaalta asianajajan ja lakimiehen apu on tarpeen myös siinä vaiheessa, kun riita on jo syntynyt tai rikos tehty. Tällöin asianajajan tai lakimiehen tehtävänä on tukea ja neuvoa asiakasta oikeudellisessa ongelmassa sekä pyrkiä saavuttamaan asiakkaan perusteltu ja oikeutettu etu. Rikosasioissa asianomistajan tai vastaajan oikeuksien puolustaminen on erityisen tärkeää (lue lisää artikkelistamme täältä).

Perhe- ja perintöoikeus

Usein yksityishenkilöiden toimeksiannot liittyvät perinteisten perhe- ja perintöoikeuden alaan lukeutuvien toimenpiteiden hoitamiseen. Laadimme muun muassa perukirjoja, joissa vainajan omaisuus, varat ja velat, luetteloidaan perintöverotuksen toimittamista varten (lue lisää artikkelistamme täältä), testamentteja, joissa yksityishenkilöllä on mahdollisuus määrätä jäämistönsä jakautumisesta (lue lisää esimerkiksi artikkeleistamme täältä sekä lisäksi täältä) ja avioehtoja, joissa puolisot voivat päättää avio-oikeuden soveltamisesta (lue lisää artikkelistamme täältä) sekä toimimme pesänselvittäjinä ja -jakajina (katso lisää artikkelistamme täältä). Lisäksi autamme yksityishenkilöitä työoikeudellisissa asioissa, jotka voivat koskea esimerkiksi työsuhteen päättämistä koskevia tilanteita (lue lisää artikkelistamme täältä). Meillä on vankka kokemus tie- ja liikenneoikeudesta; olemmekin hoitaneet lukuisia liikennerikoksiin tai -rikkomuksiin liittyviä toimeksiantoja. Kiinteistöoikeudelliset toimeksiannot (esimerkiksi kiinteistöriidat) työllistävät myös meitä säännöllisesti.

Mikään yksityishenkilön oikeudellinen ongelma ei ole niin vaikea, ettemmekö ryhtyisi sitä selvittämään.

Jäsenalennukset ja palvelut

Autoliitto ry:n jäsenille annamme jäsenyyden edellyttämät edut ja alennukset autoiluun liittyvissä asioissa. MTK Satakunnan jäsenet saavat maksutonta puhelinneuvontaa sekä 10 %:n (max 150 €:n) alennuksen palkkiosta maa- ja metsätalouteen liittyvissä asioissa.