Skip to content

Veloitusperusteet

Mitä asianajajan työ maksaa?

Veloitukset

Palkkiota veloitamme kunkin toimeksiannon vaatiman työn määrän (käytetyn ajan) ja laadun mukaan. Muusta palkkioperusteesta on sovittava etukäteen.

Toimeksiannosta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten asiakirjojen lunastukset ja matkakulut veloitamme sellaisenaan.

Konkurssi- ja kuolinpesien selvityksestä veloitamme pesän laadun ja laajuuden sekä tehdyn työn määrän ja vastuullisuuden perusteella.

Veloitamme kaikki toimeksiannon vaatimat toimenpiteet asiakkaalta ilman, että niistä erikseen sovitaan. Laskutuksemme riippuu asian lopputuloksesta vain, jos kirjallisesti niin sovitaan.

Ennakkomaksut

Asianajajalla on oikeus vaatia päämieheltään ennakkosuoritusta kulujen ja palkkion varalle.
Asianajaja saa luopua tehtävän hoitamisesta, jos päämies huomautuksista huolimatta jättää maksamatta osalaskun tai ennakon.

Laskutus

Laskutamme kulumme ja palkkiomme yleensä, kun toimeksianto päättyy tai siinä on saavutettu jokin välivaihe, kuten alioikeuden päätös. Laskutus ei riipu siitä, korvaako vastapuoli oikeudenkäyntikuluja vai ei.

Oikeusapuasiakkaat

Mikäli toimeksiantajalle myönnetään oikeusapua valtion varoista, esitämme laskun kuluistamme ja palkkiostamme tuomioistuimelle, joka määrää valtion varoista maksettavan korvauksen. Mahdollisen omavastuun veloitamme asiakkaalta.

Oikeusturva-asiat

Jos toimeksiantajalle on myönnetty oikeusturvaetu, laskutamme häneltä vain omavastuun ja muun osan vakuutusyhtiöltä.

Mikäli asiakas on arvonlisäverovelvollinen, laskuun sisältyvä arvonlisävero laskutetaan kokonaisuudessaan toimeksiantajalta, joka saa sen vähentää omassa arvonlisäverotuksessaan.

Palkkiohinnasto 1.2.2020

Yleiset veloitusperusteet

Palkkiomme perustuvat pääsääntöisesti aikaveloitukseen. Erikseen on mahdollista sopia myös tulokseen perustuvasta palkkiosta. Palkkion lisäksi veloitamme suoranaiset kulut ja arvonlisäveron.

Palkkiota voidaan korottaa tai alentaa Suomen Asianajajaliiton hyväksymien yleisten palkkioperusteiden mukaisesti (www.asianajajat.fi). Autoliiton, MTK-Satakunnan ja Pirkanmaan Yrittäjät ry:n jäsenille annamme sovitut jäsenedut.

Oikeusapuasioissa noudatamme oikeusministeriön vahvistamia veloitusperusteita.

Aikaveloitukset

Lakimiesten perusveloitus €/h (ALV 0 %)
– asianajajat Tuori ja Allén 297,60 (240,00)
– asianajajat Malinen ja  Anttoora 272,80 (220,00)
– lakimies Honka 248,00 (200,00)
Asianajo tuomioistuimen istunnossa 310,00 (250,00)
Matka-aika 136,40 (110,00)
Sihteerityö   74,40   (60,00)


Esimerkkejä toimenpideveloituksista

Alla on esimerkkejä keskimääräisistä yleisimpien toimenpiteiden palkkioveloituksista, joiden lisäksi veloitetaan viranomaisten perimät maksut ja muut suoranaiset kulut. Esimerkkihinnat eivät ole kuluttajansuojalain 8 luvun 24 §:n tarkoittamia sitovia hinta-arvioita.

Avioehtosopimus alkaen 300,00 €
Testamentti ja edunvalvontavaltakirja alkaen 350,00 €
Perunkirjoitus alkaen 600,00 €
Ositus- tai perinnönjakosopimus alkaen 700,00 €
Kiinteistön luovutuskirja alkaen 500,00 €
Neuvonanto yksinkertaisessa asiassa 124,00 €
Kopiointi mv/0,50 €/sivu
väri/0,62 €/sivu
Km-korvaus 0,43 €/km

Arvonlisävero

Yllä esitettyihin hintoihin sisältyy arvonlisävero 24 % (suluissa veroton hinta), joka peritään myös suoranaisista kuluista viranomaisten toimitusmaksuja lukuun ottamatta. Arvonlisäverovelvollisen asiakkaan omavastuuseen sisällytetään oikeusturva-asioissa arvonlisävero koko laskun osalta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.