Skip to content

Ulkomailla asuvan suomalaisen syytä tehdä testamentti

Jokaisen suomalaisen arkea koskettaa jossain elämänvaiheessa läheisen kuolema ja siitä seuraavat oikeustoimet. Yhä useammassa tapauksessa oman ongelmansa tilanteeseen tuo se, että perilliset asuvat eri maassa kuin perittävä. Perimystä koskevat säännökset nimittäin poikkeavat toisistaan varsin laajasti eri valtioissa.

EU-alueella tuli 17.8.2015 voimaan kansainvälisiä perintöasioita koskeva asetus, jonka tavoitteena on helpottaa perintöasioiden hoitoa tilanteissa, joissa on yhteyksiä useisiin jäsenmaihin.  Perintöasetuksella luodaan selvyyttä siihen, minkä EU-maan lakia perintöasiassa sovelletaan ja mikä tuomioistuin on toimivaltainen. Näin vältetään rinnakkaiset menettelyt ja keskenään ristiriitaiset päätökset eri tuomioistuimissa.

Kuolinpesän selvityksessä ja perinnönjaossa sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin määräytyvät asetuksen mukaan lähtökohtaisesti perittävän viimeisen asuinpaikan perusteella. Perittävä voi halutessaan testamentilla kuitenkin päättää, että sovellettavaksi tulee sen EU-maan laki, jonka kansalainen hän on. Esimerkiksi Portugalissa asuvan Suomen kansalaisen perintöön sovelletaan Portugalin lakia, ellei hän ole testamentissaan määrännyt, että Suomen lakia sovelletaan. Suosittelemmekin tällaisen testamentin tekemistä.

Eurooppalainen perintötodistus

Perintöasetuksen mukana käyttöön tulee niin sanottu eurooppalainen perintötodistus. Sen avulla perilliset, testamentinsaajat, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat osoittaa kaikissa jäsenmaissa asemansa ja käyttää oikeuksiaan ja toimivaltuuksiaan. Eurooppalainen perintötodistus voidaan hakea perittävän kuoleman jälkeen siinä EU-maassa, jolla on toimivalta perintöä koskevassa asiassa. Suomessa perintötodistuksen antaa Helsingin maistraatti.

Kaikki EU-maat eivät ole mukana uuden perintöasetuksen soveltamisessa. Asetusta ei sovelleta Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Näissä maissa perintöasiat käsitellään edelleen kansallisten sääntöjen perusteella. Asetusta ei sovelleta perintöverotukseen, jossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia valtioiden välisiä sopimuksia.

EU:n perintöasetusta sovelletaan 17.8.2015 tai sen jälkeen kuolleen henkilön perimykseen. Sitä aiemmin tehty määräys perintöön sovellettavasta laista on kuitenkin pätevä, jos se täyttää perintöasetuksen vaatimukset tai on tehty laatimisajankohtana voimassa olleen lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Annamme mielellämme lisätietoja kansainvälisistä perimystilanteista. Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sovi tapaamisesta. Asianajotoimisto ACTAS Oy:n lakimiehet palvelevat Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Lempäälän Ideaparkissa.