Skip to content

Korkein oikeus pysytti valtion vahingonkorvausvelvollisuuden (KKO 2016:28)

Helsingin hovioikeuden 28.11.2014 antama tuomio jäi lainvoimaiseksi autoveroon perustunutta arvonlisäveroa eli ns. elviä koskevassa asiassa. Valtion vanhentumista koskeva väite hylättiin, koska yksityishenkilöllä ei ollut aihetta epäillä Suomen lainsäädäntöä EU-oikeuden vastaiseksi ennen kuin hän oli saanut tiedon siitä EU-tuomioistuimen tuomiosta, josta se kävi ilmi.

Korkeimman oikeuden mukaan valtion ja yksityishenkilön välisessä suhteessa yksityishenkilön on voitava luottaa siihen, että ylimmän tuomioistuimen oikeuskäytäntö on voimassa olevan oikeuden mukaista. Siksi hän on voinut luottaa KHO:n oikeuskäytännön tulkintaan siihen asti, kunnes unionin tuomioistuin on 19.3.2009 nimenomaisesti todennut Suomen rikkoneen EY:n perustamissopimuksen 90 artiklaa.

www.korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1462173193403.html

Annamme mielellämme lisätietoa aiheesta. Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sovi tapaamisesta. Asianajotoimisto ACTAS Oy:n lakimiehet palvelevat Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Lempäälän Ideaparkissa.

© Asianajotoimisto ACTAS Oy