Skip to content

Tarvitsenko asianajajaa rikosasiassa?

Asianajajan tarve riippuu olennaisesti asian luonteesta ja asianosaisasemasta. Mitä vakavammasta rikoksesta on kysymys, sitä tärkeämpää on varmistaa omat oikeudet ja velvollisuudet asiantuntijalta.

Rikoksesta epäilty ja syytetty on aina oikeutettu saamaan asianajajan avukseen asian käsittelyssä niin esitutkinnassa kuin tuomioistuimessakin. Jos epäilty on pidätettynä tai syyte koskee rikosta, josta vähin rangaistusseuraamus on 4 kk vankeutta, epäilty/syytetty voi vaatia asianajajan määräämistä puolustajaksi, jolloin asianajaja laskuttaa kulunsa ja palkkionsa valtiolta ja lopullinen korvausvelvollisuus riippuu asiakkaan varallisuusasemasta ja jutun lopputuloksesta.

Oikeusapu ja oikeusturvavakuutus

Epäilty/syytetty/asianomistaja voi olla oikeutettu saamaan myös oikeusapua valtion varoista. (Lisätietoja oikeusavusta http://www.oikeus.fi/4313.htm) Myös oikeusturvavakuutus saattaa korvata asianajokuluja, joskin tavanomaisissa koti- ja ajoneuvovakuutusehdoissa on yleensä tahalliset rikokset ja useat liikennerikkomukset suljettu korvauspiirin ulkopuolelle. Pelkkä yhtyminen syyttäjän rangaistusvaatimukseen ei yleensä oikeuta oikeusturvaetuun, vaan esim. kolarijutuissa edun saa vain, jos syytetyltä vaaditaan korvauksia. Liikennerikoksesta johtuvat henkilövahingot, korjauskulut, seisontapäivien korvaus yms. maksetaan yleensä syyllisen moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, jolloin niitä voi vaatia tuomioistuimessa syylliseltä vain, jos vakuutusyhtiö on kieltäytynyt maksamasta korvauksia.

Asianajajan tarve rikosasioissa rajoittuukin usein kirjallisen vaatimuksen laatimiseen, jolloin asianajaja lisää vaatimukseen korvauksen palkkiostaan. Samalla asianajaja voi harkita, onko asia sen laatuinen, että asianomistaja tarvitsee lainopillista avustajaa oikeudenkäynnissä. Oikeusturvavakuutuksesta asianomistajan asianajokulut korvataan yleisesti vain, jos syytetty on riitauttanut asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen.

Jos syyttäjä kutsuu asianomistajan henkilökohtaisesti tuomioistuinkäsittelyyn, niin asianomistaja voi vaatia valtiolta korvausta ansionmenetyksestä, päivärahasta ja matkakuluista oikeudenkäyntipäivältä.

Annamme mielellämme lisätietoa aiheesta. Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sovi tapaamisesta. Asianajotoimisto ACTAS Oy:n lakimiehet palvelevat Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja ja Lempäälän Ideaparkissa.