Skip to content

Konkurssit ja saneeraukset

Maksukyvyttömyys ja konkurssi

Avustamme asiakkaitamme konkurssihakemusten tekemisessä ja olemme toimineet vuosikymmenien saatossa lukuisten konkurssipesien pesänhoitajina. Tuomioistuin asettaa maksukyvyttömän velallisen konkurssiin joko velkojan tai velallisen hakemuksesta. Konkurssiin asettamisen yhteydessä velallisen omaisuus siirtyy velkojien määräysvaltaan, ja tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja vastaa tämän jälkeen konkurssiin menneen yhtiön omaisuudesta sekä konkurssipesän hallinnon hoitamisesta. Pesänhoitaja toimii puolueettomasti velkojien edustajana, mutta hänen tulee huomioida toimessaan myös velallisen etu. Konkurssimenettelyn tavoitteena on omaisuuden realisointi ja jako-osuuksien maksaminen velkojille.

Yrityssaneeraus tai ”velkasaneeraus”

Yrityssaneeraus, josta puhekielessä käytetään myös termiä yrityksen velkasaneeraus, on usein varteenotettava konkurssin vaihtoehto. Yrityssaneerauksessa tavoitteena on tervehdyttää taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys sen toimintaa tehostamalla ja sen vakuudettomia velkoja leikkaamalla. Yrityssaneerausasia tulee vireille käräjäoikeudelle tehtävällä kirjallisella hakemuksella. Yrityssaneerausmenettely alkaa, kun käräjäoikeus on hyväksynyt yrityssaneeraushakemuksen. Tällöin yritykselle myös määrätään selvittäjä, jonka tehtävänä on laatia selvitys yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja saneerausohjelmaehdotus, jonka vahvistamisesta päättävät velkojat äänestysmenettelyssä. Avustamme taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneita yrityksiä yrityksen tarpeisiin soveltuvan maksukyvyttömyysmenettelyn valinnassa ja tarvittaessa yrityssaneeraushakemusten laatimisessa. Palveluihimme kuuluu myös maksukyvyttömyysmenettelyssä olevan yrityksen velkojien avustaminen. Osakkaamme, asianajaja Mika Allén, on toiminut Yrityssaneerausyhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2011–2016.

Konkurssit Pirkanmaan alueella
Yrityssaneeraukset Pirkanmaan alueella