Skip to content

Vahingonkorvaus- ja kuluttaja-asiat

Vahingonkorvausasioita käsiteltäessä pohditaan, miten asiat olisivat, jos jotakin ei olisi tapahtunut, mistä aiheutunut vahinko johtui ja mitä tästä kaikesta voi seurata. Vanhan sanonnan mukaan jälkiviisaus on maailman parasta viisautta. Olipa sitten kysymys sopimussuhteessa aiheutetuista vahingoista tai muuhun toimintaan, esimerkiksi työhön, liikenteeseen taikka asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvistä vahingoista, tarvitaan kokeneen asianajajan apua vastuukysymysten selvittämisessä.

Kuluttajana pidetään henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisistä oikeussuhteista säädetään kuluttajansuojalaissa ja niitä koskevia riitoja voidaan käsitellä joko yleisessä tuomioistuimessa tai kuluttajariitalautakunnassa. Asianajajamme ovat perehtyneet kuluttajansuoja-asioihin sekä kuluttajan että yritysten näkökulmasta. Asiakkaan oikeutettu etu on aina toimintamme tavoitteena.

Kuluttajariita-asioissa ja vakuutuskorvausta koskevissa valitus- ja muutoksenhakuasioissa voi olla yhteydessä avustajiimme.