Skip to content

Kevennyksiä perintö- ja lahjaveroon

Hallitus on esittänyt tehtäväksi kevennyksiä perintö- ja lahjaveroihin veroasteikkojen kaikissa portaissa. Hallituksen esityksessä todetaan, että kevennykset painotetaan yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon. Lisäksi perintö- ja lahjaverolakia muutettaisiin siten, että perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistettaisiin. Puoliso- ja alaikäisyysvähennystä on myös tarkoitus korottaa.

Käytännössä muutokset tarkoittavat sitä, että lahjaveroa maksettaisiin jatkossa 5000 euron alarajan ylittävin osin, ja perintöveron osalta asteikkoprosentteja lasketaan molemmissa veroluokissa. Puolisovähennystä korotettaisiin 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennystä nykyisestä 40 000 eurosta 60 000 euroon.

Kevennykset perintö- ja lahjaverossa on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta lähtien.

Hallituksen esitys HE 175 2016 vp