Skip to content

Artikkelit

Artikkeleissa käsitellään yleisellä tasolla eri alojen oikeudellisia kysymyksiä. Artikkelit eivät välttämättä anna oikeaa vastausta kaikkiin vastaavanlaisilta näyttäviin tapauksiin, emmekä vastaa täten niiden perusteella laadittujen asiakirjojen tai tehtyjen toimenpiteiden oikeellisuudesta.

Annamme mielellämme lisätietoja aiheista. Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sovi tapaamisesta. Asianajotoimisto ACTAS Oy:n lakimiehet palvelevat Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Lempäälän Ideaparkissa.

Tutustu artikkeleihimme alla.

Pesänselvittäjän tehtävät ja valtuudet

Tehtävät Pesänhoitajan tehtävän hoitaminen edellyttää kuolinpesän osakkaiden luottamusta tehtävää hoitavaan lakimieheen. Asianajajaliiton valvonnassa toimivan asianajajan […]

Lakimies edunvalvojana

Vajaavaltaiselle määrätty edunvalvoja on esteellinen hoitamaan asiaa, jossa vastapuolena on edunvalvoja itse, edunvalvojan puoliso tai […]

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi järjestää itse etukäteen asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi […]

Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksen merkitys Aviopuolisoiden varallisuussuhteet määräytyvät avioliittolain (13.6.1929/234) säännösten mukaisesti. Kumpikin puoliso pitää avioliitosta riippumatta oman […]

Perunkirjoitus ja perintöverotus

Perunkirjoitus Jokaisen Suomessa vakituisesti asuvan henkilön jälkeen on toimitettava perunkirjoitus Suomen perintökaaren mukaisesti. Perunkirjoitus on […]

Keskinäinen testamentti

Lakimääräinen perimysjärjestys Perintökaaren mukainen perimysjärjestys on seuraava: Ensimmäisellä sijalla ovat rintaperilliset (lapset, lapsenlapset jne.) siten, […]

Yksityistien tiemaksujen perintä

Yksityistien käyttäjät maksavat tiemaksuja heille määrättyjen tieyksiköiden tai käyttömaksujen perusteella. Tiekunnan kokous hyväksyy maksuunpanoluettelon, joka […]

Jäikö ylinopeussakotukseen aukko?

Lievimmistä ylinopeusrikkomuksista alettiin 1.6.2020 jakaa hallinnollisia liikennevirhemaksuja silloin, kun nopeusrajoitus on ylitetty enintään 20 km/h. […]

Tarvitsenko asianajajaa rikosasiassa?

Asianajajan tarve riippuu olennaisesti asian luonteesta ja asianosaisasemasta. Mitä vakavammasta rikoksesta on kysymys, sitä tärkeämpää […]

Oleskelulupa opiskelua varten

Jos ulkomaalainen opiskelija haluaa tulla Suomeen opiskelemaan, eikä hän ole EU:n, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai […]

Ostajan oikeudet kuluttajakaupassa

Kuluttajan on tärkeää tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa, jotta reagoiminen tavaran tai palvelun virhetilanteissa onnistuu […]

Uusi yhdenvertaisuuslaki

Uusi yhdenvertaisuuslaki (30.12.2014/1325) on tullut voimaan 1.1.2015. Laki on pitkän valmistelun tulos, ja sen tavoitteena […]

Työsuhteen päättäminen

Voimassa oleva työsopimuslaki (TSL) löytyy osoitteesta www.finlex.fi. Työsopimuslain lisäksi työsuhteeseen voidaan soveltaa kyseisen alan työehtosopimusta. […]

Määräaikainen työsopimus

Milloin määräaikainen työsopimus on mahdollista solmia? Määräaikaisesta työsuhteesta säädetään työsopimuslaissa (TSL, 55/2001), joka on luettavissa […]

Virkamiehen velvollisuudet ja oikeudet

Virkamieslain lähtökohdista Valtion virkamieslain (VirkamL 750/1994) keskeisenä tavoitteena on luoda palvelussuhde, joka turvaa valtion tehtävien […]