Skip to content

Kuluttajariitalautakunta vai käräjäoikeus autokauppariidassa?

KULUTTAJAN VALINNAT – KÄRÄJÄOIKEUS VAI KULUTTAJARIITALAUTAKUNTA

Onko elinkeinonharjoittajalta ostamassasi kulutustavarassa tai kuluttajapalvelussa virhe? Viivästyikö toimitus? Eikö myyjä tai palveluntarjoaja ole valmis hyvittämään virhettä tai purkamaan kauppaa? Kaikissa näissä tapauksissa joudut pohtimaan eri vaihtoehtoja oikeusturvasi toteuttamiseksi. Silloin on tarpeen pyytää apua ammatikseen kuluttajariitoja käsittelevältä asianajajalta.

Voit saattaa elinkeinonharjoittajaan kohdistuvat vaatimuksesi joko tuomioistuimen tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asian ratkaisee tuomioistuinmenettelyn ensimmäisessä asteessa (käräjäoikeudessa) yksi käräjätuomari, kuluttajariitalautakunnassa viiden jäsenen muodostama jaosto, jonka puheenjohtajana on lakimies ja jäsenet edustavat autoalan kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat suosituksia, joita ei voida panna tuomioistuinratkaisun tavoin ulosottoteitse täytäntöön. Suuri osa elinkeinonharjoittajista kuitenkin noudattaa näitä suosituksia.

Autokauppariitoja ratkaiseva kuluttajariitalautakunnan jaosto käsittelee vuosittain satoja moottoriajoneuvojen ja veneiden kauppaan liittyviä riitoja, joten sen voidaan katsoa edustavan laajempaa kokemusta ja autoalan asiantuntemusta kuin satunnaisesti tällaisia asioita käsittelevä käräjätuomari. Toisaalta kuluttajariitalautakunta käsittelee asioita pelkästään kirjallisen aineiston perusteella, kun taas käräjäoikeus käsittelee asiat säännönmukaisesti suullisessa pääkäsittelyssä, jossa voidaan vastaanottaa myös henkilötodistelua.

Käräjäoikeuden tuomioon voidaan hakea muutosta hovioikeudessa, jos hovioikeus myöntää jatkokäsittelyluvan. Kuluttajariitalautakunta voi käsitellä asian uudelleen, jos sen menettelyssä on tapahtunut olennainen virhe. Kuluttajariitalautakunnassa kukin osapuoli vastaa itse omista asianajokuluistaan, käräjäoikeudessa pääsääntöisesti hävinnyt velvoitetaan korvaamaan voittaneen osapuolen kulut.

Käräjäoikeudessa käsiteltävässä asiassa voit saada asianajokulusi osaksi tai kokonaan oikeusapuna valtion varoista, jos välttämättömien kustannusten jälkeen käyttövarasi ovat enintään 600 – 1300 euroa. Oikeusapuhakemuksen voi tehdä asiaa hoitava lakimies.

Jos Sinulla on kotivakuutus tai, autoa koskevissa asioissa oikeusturvavakuutuksen sisältävä kasko- tai osakaskovakuutus, voit saada molemmissa instansseissa aiheutuviin omiin asianajokuluihisi korvausta vakuutusyhtiöltä. Vastapuolen kuluja eivät vakuutukset yleensä korvaa.