Skip to content

Hannaliisa Ojanperä

Asianajaja, OTM, varatuomari

Hannaliisa Ojanperän työskentely on asiakaslähtöistä. Hän on puolellasi elämän ongelmatilanteissa ja ymmärtää säännöllisen yhteydenpidon tärkeyden. Ojanperä auttaa sinua kartoittamaan toimeksiannon hoitamiseen liittyvät riskit ja miettii yhdessä kanssasi juuri sinulle parhaan ratkaisun tilanteeseesi.

Ojanperällä on pitkä kokemus perhe- ja jäämistöoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Ojanperä on toimiessaan julkisena oikeusavustajana kuuden ja puolen vuoden ajan hoitanut yksityishenkilöiden oikeudellisia ongelmia oikeudenalasta riippumatta. Pankissa työskennellessään hänelle on tullut tutuksi myös laajempien kuolinpesien perunkirjoitukset ja perinnönjaot sekä asiakkaiden juridisten asioiden hoito kokonaisvaltaisesti.

Ojanperä voi auttaa sinua huolehtimaan perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat kuntoon etukäteen. Hän voi myös auttaa sinua perheoikeudellisissa ongelmatilanteissa esimerkiksi lasten asumiseen, huoltoon, tapaamisiin ja elatukseen liittyen. Ojanperä avustaa myös avioliiton tai avoliiton päättymiseen liittyvissä asioissa ja rikosasioissa. Ojanperä toimii tarvittaessa käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana kuolinpesissä sekä avioliiton tai avoliiton osituksissa ja omaisuuden erotteluja hoitavana pesänjakajana.

Erityisosaaminen
  • Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu
  • Ositukset, perinnönjaot ja omaisuuden erottelut
  • Lasten asumiseen, huoltoon, tapaamisiin ja elatukseen liittyvät toimeksiannot
  • Rikosasiat
  • Työoikeus

hannaliisa.ojanpera(a)actas.fi
Puh. 010 548 6069

Koulutus

OTM 2012
Varatuomari 2016
Asianajaja 2024

Työkokemus

Sisä-Suomen Maistraatti, ylitarkastaja 2012
Pirkanmaan oikeusaputoimisto, yleinen edunvalvoja 2012, 2013
Hämeenlinnan ja Kouvolan hallinto-oikeudet, hallinto-oikeussihteeri (esittelijä), 2013–2015
Kymenlaakson käräjäoikeus, käräjänotaari 2015–2016
Kymenlaakson oikeusaputoimisto, julkinen oikeusavustaja 2016–2017
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Premium Banking, varainhoidon lakimies 2017–2018
Pirkanmaan oikeusaputoimisto, julkinen oikeusavustaja 2018–2023
Asianajaotoimisto ACTAS Oy, juristi 2023–2024, asianajaja 2024–

Kielitaito

Suomi, englanti