Skip to content

Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus

REKISTERINPITÄJÄ

Asianajotoimisto ACTAS Oy, Väinölänkatu 1, 33100 Tampere, puh. 010 548 6060, email: info@actas.fi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

Katri Lahtinen, Asianajotoimisto ACTAS Oy, Väinölänkatu 1, 33100 TAMPERE, Puh. 010 548 6060, email: katri.lahtinen@actas.fi

REKISTERIN NIMI

Asianajotoimisto ACTAS Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET JA TARKOITUS

ACTAS Oy ylläpitää asiakasrekisteriä, johon tallennetaan tiedot sen asiakkaista sekä toimeksiantojen vastapuolista. Rekisteritietojen käyttötarkoitus on toimeksiantojen hoito, hallinta, ylläpito, yhteydenpito sekä palvelujen kehittäminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti eikä niitä luovuteta suoramarkkinointiin.

Asiakkaan henkilötietojen käsittely voi perustua toimeksiantosopimukseen, suostumukseen tai oikeutettuun etuun.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista ja heidän vastapuolistaan:

  • etunimi
  • sukunimi
  • lähiosoite
  • postiosoite
  • henkilötunnus
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä. Tietoja päivitetään rekisteröidyn itse ilmoittaessa muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä. Tiedot asiakasrekisteriin merkitään asiakkaan antamien tai julkisista rekistereistä saatujen tietojen perusteella.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin tai etämyyntiin eikä ilman lupaa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja sen jälkeenkin vähintään 10 vuotta asianajajan esteellisyystarkastusta varten.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietojärjestelmä sekä tiedostot ovat suojattu kaikilla käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisään kirjautumiset.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot. Virheellinen tieto rekisterissä korjataan rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.