Skip to content

TILAAJAVASTUULAIN MUUTOKSET 1.9.2015

Alihankintaa ja vuokratyöntekijöitä käyttävillä aloilla noudatettava tilaajavastuulaki muuttui 1.9.2015.

Muuttunutta lakia sovelletaan sellaisiin alihankinta- ja vuokratyösopimuksiin, jotka on tehty 1.9.2015 tai sen jälkeen ja joissa  vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 9000 euroa. Aiemmin raja oli 7500 euroa. Vuokrattujen työntekijöiden osalta ajallisena rajana on edelleen, että työskentely kestää yhteensä enemmän kuin kymmenen työpäivää.

Tilaaja voi nyt hankkia veroveloista tiedot itse julkisesta verovelkarekisteristä. Jos rekisterissä ei ole merkintää vähintään 10 000 euron verovelasta tai kausiveroilmoituksen laiminlyönnistä, ei verovelkatodistusta tai todistusta verojen maksamisesta tarvitse hankkia. Jos yrityksellä on verovelkarekisterin merkintöjä, tilaajan on pyydettävä verovelkatodistus. Verovelka ei ole este sopimuksen tekemiselle, mutta tilaajan täytyy arvioida, onko yrityksen aikomuksena hoitaa lakisääteisiä velvoitteitaan.

Jos sopimus tehdään huolimatta merkittävästä verovelasta tietäen, että sopimusosapuolen aikomus täyttää velvoitteensa on epävarma, seurauksena voi olla korotettu laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksu on vähintään 2 000 euroa ja enintään 20 000 euroa. Korotettu maksu on vähintään 20 000 euroa ja enintään 65 000 euroa. Korotettu laiminlyöntimaksu koskee jatkossa kaikkia lain soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia eikä vain rakentamistoiminnan sopimuksia.
Selvitysvelvollisuutta täydennettiin myös niin, että tilaajan on selvitettävä työterveyshuollon järjestäminen esimerkiksi hankkimalla jäljennös työterveyshuoltosopimuksesta.

Tilaajavastuulaki