Skip to content

EU:n uhridirektiivillä parannetaan rikoksen uhrin oikeuksia

Maaliskuun alussa 2016 voimaan tulevat lainsäädäntömuutokset parantavat rikoksen uhrin asemaa.

Henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuneen rikoksen tai seksuaalirikoksen uhrilla on jatkossa oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ja tietyin edellytyksin muusta vankilasta poistumisesta. Oikeus ilmoitukseen koskee laissa erikseen lueteltuja rikoksia.  Edellytyksenä on, että ilmoittamisen ei arvioida vaarantavan vapautettavan henkeä tai terveyttä. Uhrin tulee ilmoittaa poliisille tai syyttäjälle, jos hän haluaa tiedon vapautumisesta.

Esitutkintalakiin lisätään poliisille velvollisuus tehdä rikoksen uhrista yksilöllinen arviointi haavoittuvuuden tunnistamiseksi. Arviossa otetaan huomioon uhrin henkilökohtaiset olosuhteet ja rikoksen laatu. Näin selvitetään, millaisilla erityistoimenpiteillä uhria voidaan suojella pelottelulta, kostotoimilta ja lisäkärsimykseltä esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.

Asianomistajan oikeutta asiakirjojen käännöksiin laajennetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja esitutkintalain perusteella. Jatkossa uhrin pyynnöstä on olennainen asiakirja, kuten syyttämättäjättämispäätös, istunnon aikaa ja paikkaa koskeva ilmoitus tai rikosilmoituksesta annettava kirjallinen vahvistus käännettävä suullisesti tai oikeusturvan sitä edellyttäessä, kirjallisesti.

Lisäksi poliisin tulee nykyistä laajemmin tiedottaa uhrille hänen oikeuksistaan esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Uhrille on myös ilmoitettava mahdollisuudesta saada tukea ja suojelua esimerkiksi erilaisten tukipalveluiden kautta.

Lainsäädäntömuutokset perustuvat EU:n uhridirektiiviin.

Annamme mielellämme lisätietoja asiasta; kaikki asianajajamme ja lakimiehemme hoitavat rikosasioita. Meihin saa yhteyden sähköpostitse, puhelimitse tai tulemalla paikan päälle. Palvelemme Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Lempäälän Ideaparkissa.