Skip to content

Huoltoriita voi ratketa sovittelussa

Suomessa on pian kahden vuoden ajan ollut koko maassa mahdollisuus niin sanottuun asiantuntija-avusteiseen huoltoriitojen tuomioistuinsovitteluun. Tuomioistuinsovittelu on menettely, jolla tarjotaan käräjäoikeuden istuntoa nopeampi, joustavampi ja edullisempi tapa saada aikaan päätös lapsen arkea koskevista asioista. Tulehtunut ja riitainen tilanne, joka on vaarassa johtaa tuomioistuinkierteeseen ja kroonistuneeseen konfliktiin, on kokemuksen mukaan mahdollista katkaista sovittelun avulla.

Kun normaali istunto käräjäoikeudessa on menettelytavoiltaan varsin kaavamainen ja muodollinen, sovittelu lähtee siitä, että etsitään vapaamuotoisemmassa tapaamisessa sopimusta tuomarin ja asiantuntijan yhteistyönä. Asiantuntija on useimmiten psykologi tai sosiaalityöntekijä – joka tapauksessa lasten asioihin erikoistunut henkilö. Luonnollisesti vanhemmat ovat sovittelun keskiössä, ja heillä on halutessaan mahdollisuus käyttää apunaan asianajajaa tai lakimiestä, jolla on lupa toimia oikeudenkäynneissä.

Vanhemmuus ei lakkaa, vaikka vanhempien välinen rakkaus ja yhteiselämä ovat mennyttä. Lapsen elämän kannalta olisi tärkeää, että toisistaan luopuneet isä ja äiti kykenisivät keskenään sopien ja kommunikoiden sitoutumaan järjestämään yhteisen lapsen arjen toimivaksi. Tuomioistuimen tai lastenvalvojan vahvistama sopimus ei yksinään riitä, ellei sitä noudateta ja ellei arjen tuomista joustotarpeista kyetä keskustelemaan.

Lapsen huoltajuutta, elatusta ja tapaamisoikeutta koskevat asiat ovat eron yhteydessä ja vuosia sen jälkeenkin usein raastavia. Sovittelussa riitaisilla vanhemmilla on mahdollisuus käräjäoikeuden istuntoa vapaammin kertoa omista, perheen ja lapsen asioista, joita tulisi ottaa sopimuksessa huomioon. Sovittelussa voi löytyä sopimista jatkossa helpottava kokemus, että kykenemme olemaan jostain samaa mieltä.

Kun on tarve saada riitaisessa tilanteessa oikeudellisesti pätevä sopimus huollosta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta, sovittelu tarjoaa erinomaisen väylän lapsen etu huomioiden saada aikaan molempien vanhempien hyväksymä lopputulos. Asiantuntija ja tuomari työparina voivat auttaa vanhemmat tuomioistuinkäsittelyä nopeammin ja tehokkaammin toimeenpanokelpoiseen sopimukseen ja uuteen ja ainakin vähemmän riitaiseen alkuun eronneina vanhempina.

Marjo Anttoora, AA