Skip to content

Ylinopeussakotukseen jäi aukko!

Pohjois-Savon käräjäoikeus on 2.2.2021 kumonnut 21 km/h ylinopeudesta annetun sakkomääräyksen sillä perusteella, että teko ei täyttänyt rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitetun liikenneturvallisuuden vaarantamisrikoksen tunnusmerkistöä. Teko ei ollut omiaan aiheuttamaan vähäistä suurempaa vaaraa. Lisätietoja aiheesta löytyy Liikenneoikeusyhdistyksen tiedotteesta.

Lievimmistä ylinopeusrikkomuksista alettiin 1.6.2020 jakaa hallinnollisia liikennevirhemaksuja silloin, kun nopeusrajoitus on ylitetty enintään 20 km/h. Samalla vanhan tieliikennelain liikennerikkomusta koskeva 103 § kumottiin, joten yli 20 km/h ylinopeusia voidaan arvioida ainoastaan rikoslain 23 luvussa tarkoitettuna liikenneturvallisuuden vaarantamisrikoksena.

Ylinopeuden aiheuttamaa vaaraa ei voi määritellä kiinteästi pelkän ylinopeusmittauksen perusteella, vaan se pitäisi aina tapauskohtaisesti perustella. Ongelma korostuu syksyin keväin, kun siirrytään kesänopeuksista talvinopeuksiin tai päinvastoin, ja tahattomat ylinopeudet lisääntyvät. Tyypillisesti vaarattomia ylinopeuksia ajetaan myös ns. tyhjällä moottoritiellä ja tietyömaarajoitusten alaisilla teillä silloin, kun mikään työ tai tien kunto ei alennettua nopeutta edellytä. Automaattivalvonnassa pelkän kamerakuvan perusteella on usein vaikeata määritellä, millaista vaaraa teko on ollut omiaan muiden turvallisuudelle aiheuttamaan.

Poliisin aiemmin noudattaman sakotusohjeen mukaan liikennerikkomukseksi oli pääsääntöisesti katsottava teko, jossa päiväsakkojen lukumäärä oli yksittäisestä teosta alle 12 kpl. Tällaisia tekoja saattoivat sakkotaulukon liukumat huomioon ottaen olla jopa 29 km/h ylinopeudet. Liukuma-asteikkoa voitiin käyttää, kun rikkomukseen liittyy sellaisia seikkoja, joiden perusteella rikkomusta kysymyksessä olevassa tapauksessa voidaan pitää tavallista lievempänä tai vakavampana.

Pohjois-Savon käräjäoikeus totesi, että aikaisemman poliisin ohjeistuksen mukaan teko olisi todennäköisimmin katsottu liikennerikkomukseksi ja siitä olisi määrätty sama määrä päiväsakkoja. Odotamme mielenkiinnolla, pysyykö Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio ylemmissä oikeusasteissa. On myös todennäköistä, että vastaavia juttuja tulee lisää käräjäoikeuksien käsiteltäviksi.

Risto Tuori, asianajaja, osakas, OTL, VT