Skip to content

Liikennevakuutuskorvaus Venäjältä, mahdottomuusko?

Venäläinen linja-auto kolhi suomalaista autoa venäläisen matkailukohteen pysäköintialueella kesällä 2015. Kuljettajan ensimmäinen kysymys oli, paljonko hänen pitää maksaa, ettei kutsuta miliisiä paikalle. Hinnasta ei päästy yksimielisyyteen, joten paikalle saatiin suomalaisten käyttämän majatalon emännän avustuksella miliisi, joka valokuvasi ja mittasi tapahtumapaikan todeten bussin kuljettajan syylliseksi tapahtuneeseen. Suomalainen osapuoli ajatteli, että hyvä, liikennevakuutuskorvaus varmaankin tulee bussin liikennevakuutuksesta. Mutta asia ei ollut ihan niin yksinkertainen.

Suomeen palattuaan Suomalainen teki vahinkoilmoituksen omaan vakuutusyhtiöönsä uskoen, että vakuutusyhtiö perisi korvaukset Venäjältä. Vakuutusyhtiö ilmoitti kyllä korvaavansa kaskosta kaikki vahingot, mutta he eivät lähde tappelemaan venäläisen vakuutusyhtiön kanssa, vaan se jää Suomalaisen itse hoidettavaksi.

Niinpä Suomalainen kääntyi Autoliiton puoleen pyytäen neuvoja korvausvaatimuksen esittämiseen. Ensi ohjeena hän sai linkin Liikennevakuutuskeskuksen sivustolle, jossa on mm. seuraavanlaiset ohjeet korvauksen saamiseksi venäläiseltä vakuutusyhtiöltä:

  • Hoida asia heti paikan päällä, vaikka matkasuunnitelmasi muuttuisivatkin. Yhteydenoton on Venäjän liikennevakuutusehtojen mukaan tapahduttava viidentoista arkipäivän kuluessa vahinkotapahtumasta, mutta käytännössä monet yhtiöt edellyttävät ilmoitusta viiden arkipäivän kuluessa.
  • Venäläiset vakuutusyhtiöt vaativat usein myös syyttömän osapuolen henkilökohtaista käyntiä yhtiön konttorissa vahinkoilmoituksen tekemistä varten. Ota mukaan poliisilta saamasi vahinkoasiakirja ja liitä se vahinkoilmoitukseen.
  • Älä tee minkäänlaisia sopimuksia vahingonkorvauksesta syyllisen osapuolen kanssa. Tämä voi johtaa vakuutuskorvauksen epäämiseen.

No, Suomalainen oli palannut Suomeen, eikä halunnut heti palata takaisin Venäjälle vahinkoilmoitusta tekemään, joten hän postitti vakuutusyhtiölle venäjäksi käännetyn korvausvaatimuksen. Kun mitään ei kuulunut, hän otti uudelleen yhteyttä Autoliittoon ja sen yhteistyöasianajajaan, jonka avustuksella sovittiin, että Autoliitto osallistuu korvaushakemuksen kustannuksiin saadakseen kokemusta liikennevakuutuskorvausten perinnästä Venäjällä.

Uusi venäjänkielinen hieman yli 2.000 euron suuruinen korvausvaatimus lähetettiin Venäjälle syksyllä 2015 venäläissyntyisen Suomessa asuvan juristin välityksellä. Suomalainen oli myös ottanut useita valokuvia törmäyspaikalta eri suunnista, joten nekin lähetettiin Venäjälle. Korvausvaatimuksen liiteluettelo oli mahtava:

1. Jäljennös passista;

2. Jäljennös rekisteriotteesta;

3. Jäljennös Venäjän poliisin Liikenneonnettomuus pöytäkirjasta;

4. Jäljennös Venäjän valtion dokumentista, että heillä ei ole vaatimuksia bussikuljettajaa kohtaan;

5. Jäljennös asiakirjasta, jossa vahvistetaan materiaalisen vahingon suuruus;

6. Vakuutuskorvausmaksun siirtoon liittyvät tiedot.

 

Tästä alkoi lähes loputtomalta tuntunut lisäselvityspyyntöjen sarja, joka päättyi syksyllä 2016 siihen, että korvausasian hoito siirtyi toisen venäläisen vakuutusyhtiön hoidettavaksi. Nyt piti uudelleen lähettää samat venäjäksi käännetyt asiakirjat tälle uudelle yhtiölle, onneksi niistä oli valmiit kopiot olemassa. Tämäkään ei riittänyt, vaan nyt vaadittiin autoa Venäjälle tarkastettavaksi.

Tarkastus saatiin sovittua niin, että eräs venäläinen asiantuntija antoi valokuvien ja suomalaisen korjauskustannuslaskelman perusteella lausunnon vakuutusyhtiölle. Seuraavaksi saatiin ilmoitus, että korvaus maksetaan vain venäläiselle pankkitilille. Tästä käydyn neuvottelun tuloksena liikennevakuutuskorvaus lopulta luvattiin maksaa Suomalaisen omalle suomalaiselle pankkitilille, jonne se mitään ennalta ilmoittamatta syyskesällä 2017 ilmestyi.

Venäjältä tulleen korvauksen määrä oli alle neljäsosa vaaditusta korjauskustannuksesta, sillä korvaukset määrätään yleisesti tapahtumamaan hintatason mukaisesti. Ilman Autoliiton tukea korvaushakemuksesta aiheutuneet kustannukset olisivat nousseet moninkertaisiksi saatuun korvaukseen verrattuna.

Risto Tuori