Skip to content

Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen ratkaisumenettely tehostuu

Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen ratkaiseminen tehostuu 9.1.2016 voimaan tulleella lainsäädännöllä. Jatkossa tuomioistuimen ulkopuolisten riidanratkaisuelimien, kuten kuluttajariitalautakunnan ja liikennevahinkolautakunnan tulee antaa ratkaisusuositus yleensä 90 päivän määräajassa tarvittavan aineiston vastaanottamisesta.

Kuluttajariitojen käsittelyä tehostetaan myös ohjaamalla tapaukset, joissa neuvonta riittää tai sovinto on mahdollinen, nopeampaan ja kevyempään menettelyyn. Jos kuluttaja ei ole ensin yhteydessä kuluttajaneuvontaan, kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä.

Hallituksen esityksen mukaan lautakunta voisi ottaa käsiteltäväkseen kuitenkin myös sellaisen asian, josta ei ole oltu yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Esimerkiksi asianajajan tai muun lakimiehen kuluttajan puolesta tekemä hakemus voi olla tarkoituksenmukaista ottaa suoraan lautakuntakäsittelyyn, kuten myös asia, jota on jo käsitelty Euroopan kuluttajakeskuksessa.

Toisessa EU maassa toimivaa verkkokauppaa koskevien kuluttajariitojen selvittäminen helpottuu, kun EU:n sähköinen riidanratkaisufoorumi käynnistyi 15.2. Foorumi on sähköinen asiointipiste kuluttajien, elinkeinonharjoittajien ja kansallisten riidanratkaisuelinten välillä. Foorumin kautta kuluttaja voi tehdä valituksen toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle omalla kielellään. (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FI)

Kuluttajakauppaa harjoittavien yritysten tulee ilmoittaa verkkosivuillaan ja sivuilta löytyvissä mahdollisissa vakioehdoissa kuluttajan mahdollisuudesta käyttää vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä ja ilmoitettava tällaisen tahon verkko-osoite (esimerkiksi www.kuluttajariita.fi). Verkossa sopimuksia tekevän yrityksen on lisäksi huolehdittava, että sivuilta löytyy yrityksen sähköpostiosoite sekä linkki riidanratkaisuforumille. Linkki tulee olla myös sivuilta löytyvissä mahdollisissa vakioehdoissa.


Annamme mielellämme lisätietoa aiheesta. Ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sovi tapaamisesta. Asianajotoimisto ACTAS Oy:n lakimiehet palvelevat Tampereella, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Lempäälän Ideaparkissa.

© Asianajotoimisto ACTAS Oy