Skip to content

Ajoneuvon huoltohistoria voi sisältää henkilötietoja

Tietosuojavaltuutettu on 9.6.2022 katsonut, että ajoneuvon huoltohistoriatiedot eivät ole auton uuden omistajan henkilötietoja, minkä vuoksi uudella omistajalla ei ole oikeutta saada tietoja nimenomaan tarkastusoikeuden perusteella. Sähköisten huoltokirjojen aikakaudella ajoneuvon huoltohistoria on kokonaisuudessaan vain auton valmistajan valtuuttamien korjaamojen hallussa.

Tietosuojavaltuutetun mukaan huoltohistoriatiedot ovat lähtökohtaisesti yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja henkilötietoja, jotka koskevat ajoneuvon omistajaa omistusaikana. Huoltohistoriatiedot voivat suoraan tai välillisesti kuvata ajoneuvon omistajaa tai tämän toimintaa. Tästä huolimatta osa huoltohistoriatiedoista voi olla muita kuin henkilötietoja.

Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan eivät kuulu tilanteet, joissa on kysymys muita kuin henkilötietoja koskevista pyynnöistä. Autojärjestöjen kansainvälinen keskusliitto FIA on jo pitkään vaatinut ajoneuvon huoltohistoriatietojen antamista auton kulloisellekin omistajalle. Tietosuojavaltuutetun päätös ei suoraan estä, mutta ei kielläkään niiden luovuttamista, kunhan ne eivät sisällä edellisen omistajan henkilötietoja.

Ajoneuvon huoltohistorialla on tärkeä merkitys silloin, kun autossa ilmenee yllättäviä ja merkittäviä vikoja kuten moottorin tai vaihteiston rikkoutumisia. Silloin olisi tärkeätä saada tietää, miten ajoneuvoa on aikaisemman omistajan aikana huollettu. Sähköisten huoltokirjojen aikakaudella huoltohistoria ei enää siirry paperisen huoltokirjan tavoin uudelle omistajalle.

Tilannetta voisi selkeyttää, jos käytetyn auton myyjä antaisi auton ostajalle kirjallisen suostumuksen siihen, että ostajalla on oikeus saada ajoneuvon huoltohistoriasta tietoja. Vai palattaisiinko vanhoihin paperipohjaisiin huoltokirjoihin?