Skip to content

Ajoneuvon luovutuksen rekisteröinti on tärkeää

Rekisteriin merkityn, mutta arvottomankin moottoriajoneuvon luovutuksen rekisteröinti on tärkeä juttu, sen laiminlyönti ajallaan voi nimittäin tulla kalliiksi. Korkein hallinto-oikeuden 3.8.2016 antamassa ratkaisussa oli kysymys siitä, oliko omistaja A luovuttanut ajoneuvon jättämällä sen B:n korjaamon pihaan, josta B oli sen kolmen vuoden kuluttua antanut romutettavaksi. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi oli sittemmin A:n yksin allekirjoittaman luovutuskirjan perusteella merkinnyt B:n ajoneuvon omistajaksi. B vaati merkinnän poistamista.

www.kho.fi

Laintulkintakysymys

Trafi vetosi siihen, että valtioneuvoston asetuksen (11.10.2007/893) 14 §:n mukaan ajoneuvon edellinen omistaja voi ilmoittaa ajoneuvon uuden omistajan nimen rekisteröinnin suorittajalle merkittäväksi rekisteriin, jos samalla ilmoitetaan uuden omistajan osoite ja ajoneuvon luovutuspäivä. Näin A oli menetellyt.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että em. asetuksen mukaisesti tehty ilmoitus ei muodosta sellaista olettamaa omistusoikeudesta, jonka vastoin tahtoaan ajoneuvon omistajaksi rekisteriin merkitty henkilö voisi kumota vain esittämällä luotettavan selvityksen merkinnän virheellisyydestä. Kun A ei ollut esittänyt luotettavaa selvitystä ajoneuvon luovutuksesta B:lle, rekisterimerkintä oli poistettava. Päätös oli äänestystulos.

Oikeuskäytännöstä

KHO:n ratkaisussa 20.6.2016/2715 oli myös kysymys ajoneuvon rekisteröinnistä. A oli ostanut ajoneuvon osamaksusopimuksella, jonka perusteella hänet oli merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon haltijaksi. Ajoneuvon omistanut rahoitusyhtiö oli jo ennen osamaksutilityksen toimittamista hakenut A:lta ajoneuvon pois 31.5.2013.

Kun A:n oikeus käyttää ajoneuvoa oli päättynyt, ei häntä voitu sen jälkeen pitää ajoneuvon haltijana, ja sitä koskeva rekisterimerkintä voitiin ajoneuvolain 95 §:n nojalla korjata. Sillä, mitä osamaksukauppalaissa ja kuluttajansuojalaissa on osamaksukauppalain mukaisesta tilitysmenettelystä säädetty, ei ollut merkitystä kysymyksessä olleessa rekisterimerkintää koskeneessa asiassa.

Korkein oikeus on myös korjannut moottoriajoneuvojen omistussuhteita. Ratkaisussa KKO:1992:48 oli kysymys avopuolisoiden käytössä, mutta vain avomiehen nimiin rekisteröidyn auton ja matkailuvaunun omistusoikeudesta. Rekisteröintiä oli pidetty vain muodollisuutena. Korkein oikeus katsoi, että avopuolisot omistivat ajoneuvot yhteisesti ja määräsi ne myytäväksi molempien lukuun.

Entä sitten?

Molemmissa KHO:n tapauksissa oli taloudellisesti kysymys siitä, kuka vastasi vuosien aikana erääntyneistä ajoneuvoveroista ja vakuutusmaksuista. KKO:n tapauksessa taas kysymys oli siitä, oliko avovaimolla oikeus saada puolet auton arvosta korvauksena siihen sijoittamastaan rahasummasta. Usein ostajan laiminlyönti tulee ilmi, kun ylinopeussakot ja pysäköintivirhemaksut tulevat myyjälle, joka joutuu esittämään selvitystä ajoneuvon luovutuksesta.

Ajoneuvon luovutuksen rekisteröinti on yleensä myyjän intressissä, joten myyjän on syytä laatia luovutuskirja ja vaatia siihen luovutuksen saajan allekirjoitus. Kaikki oikeudenkäynnit olisivat olleet tarpeettomia, jos ajoneuvojen rekisteröintiasiat olisi aikanaan oikein hoidettu.