Skip to content

Selvennyslainhuuto helpottaa kuolinpesän kiinteistön myyntiä

Lainhuudolla kiinteistön omistusoikeus kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Aina, kun kiinteistö (tai kiinteistön määräala tai määräosa) siirtyy uudelle omistajalle, on uuden omistajan haettava kiinteistöön lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, käytännössä siis kauppakirjan allekirjoittamisesta. Mikäli lainhuutoa ei haeta ajoissa, korotetaan varainsiirtoveroa.

Myös selvennyslainhuuto on monessa tapauksessa tarpeellinen. Sen hakeminen ei ole kuitenkaan pakollista. Usein selvennyslainhuutoa hakevat (jakamattoman) kuolinpesän osakkaat. Tällöin pesän osakkaat merkitään lainhuutorekisteriin kiinteistön omistajiksi, toisin sanoen lainhuuto myönnetään yhteisesti kuolinpesän osakkaille. Tämä helpottaa ja yksinkertaistaa kuolinpesän asioiden hoitamista. Ilman selvennyslainhuutoa kiinteistön omistajana on lainhuutorekisterin mukaan perittävä.

Mikäli kuolinpesän osakkaat ovat hakeneet selvennyslainhuudon kuolinpesän kiinteistöön, ei omistusoikeudesta tarvitse osoittaa muuta selvitystä. Sen sijaan myytäessä kuolinpesän kiinteistöä ilman selvennyslainhuutoa ostajalle on näytettävä perukirjat ja sukuselvitykset, joita tarvitaan edelleen ostajan hakiessa itse lainhuutoa ostamaansa kiinteistöön. Selvennyslainhuuto on erityisen tarpeellinen silloin, jos kuolinpesän osakkaiden osalta on tapahtunut muutoksia esimerkiksi osakkaan kuoleman tai perintöosuuden luovutuksen johdosta. Kuolinpesäosuuden kaupasta on tällöin lainhuutoa haettaessa maksettava varainsiirtovero, muussa tapauksessa varainsiirtoverovelvollisuus alkaa vasta, kun kuolinpesässä toimitetaan perinnönjako tai kaikki pesäosuudet ovat siirtyneet yhdelle henkilölle.

Selvennyslainhuudon voi hakea kuka tahansa kuolinpesän osakkaista. Hakemus, johon on liitettävä perukirja sekä vainajan sukuselvitykset, toimitetaan Maanmittauslaitokseen. Maanmittauslaitoksen mukaan selvennyslainhuudon käsittely kestää keskimäärin 2-4 viikkoa. Tarkemmin selvennyslainhuudosta on mahdollista lukea Maanmittauslaitoksen sivuilta (http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-ja-palvelut/palvelut/selvennyslainhuuto).

Anni Honka, VT, OTM