Skip to content

Jäikö ylinopeussakotukseen aukko?

Lievimmistä ylinopeusrikkomuksista alettiin 1.6.2020 jakaa hallinnollisia liikennevirhemaksuja silloin, kun nopeusrajoitus on ylitetty enintään 20 km/h. Vanhan tieliikennelain liikennerikkomusta koskeva 103 § kumottiin, joten suurempia ylinopeuksia arvioitaisiin rikoslain 23 luvussa tarkoitettuna liikenneturvallisuuden vaarantamisrikoksena. Samalla rikesakot liikennerikkomusten seuraamuksena katosivat käytöstä.

Lainlaatijalta jäi kuitenkin huomaamatta, että tarkasti luettuna yli 20 km/h ylinopeuksista voi määrätä rangaistuksen vain, jos teko on aiheuttanut vähäistä suurempaa vaaraa. Se merkitsee, että 20 km/h suuremmasta, vain vähäistä vaaraa aiheuttavasta ylinopeudesta ei voisi määrätä kumpaakaan, ei sakkoa eikä liikennevirhemaksua.

Ylinopeuden aiheuttamaa vaaraa ei voi määritellä kiinteästi pelkän ylinopeusmittauksen perusteella, vaan se pitäisi aina tapauskohtaisesti perustella. Ongelma korostuu syksyin keväin, kun siirrytään kesänopeuksista talvinopeuksiin tai päinvastoin, ja tahattomat ylinopeudet lisääntyvät. Tyypillisesti vaarattomia ylinopeuksia ajetaan myös ns. tyhjällä moottoritiellä ja tietyömaarajoitusten alaisilla teillä silloin, kun mikään työ tai tien kunto ei alennettua nopeutta edellytä

Poliisin aiemmin noudattaman sakotusohjeen mukaan liikennerikkomukseksi oli pääsääntöisesti katsottava teko, jossa päiväsakkojen lukumäärä oli yksittäisestä teosta alle 12 pkpl Tällaisia tekoja saattoivat sakkotaulukon liukumat huomioon ottaen olla jopa 29 km/h ylinopeudet. Liukuma-asteikkoa voitiin käyttää, kun rikkomukseen liittyy sellaisia seikkoja, joiden perusteella rikkomusta kysymyksessä olevassa tapauksessa voidaan pitää tavallista lievempänä tai vakavampana.

Uusi tieliikennelaki ei periaatteessa voi millään tavalla vaikuttaa rikoslaissa säädettyjen liikennerikosten soveltamiseen. Vanhaa käytäntöä noudattaen jopa 29 km/h ylinopeus pitäisi jättää sakottamatta, ellei teosta ole aiheutunut vähäistä suurempaa vaaraa. Odotammekin mielenkiinnolla, milloin ensimmäiset 21 – 29 km/h ylinopeudet jäävät kokonaan rankaisematta.